Фиксирана телефонна услуга

Инсталационна такса /при тарифа Екстра/
Aналогови линии/POTS интерфейс 10 лв./линия
IP Trunk 0 лв./линия
 
Месечен абонамент /при тарифа Екстра/
Aналогови линии/POTS интерфейс 8 лв./линия
IP Trunk 8 лв./линия
 Посочените цени са без включен ДДС    
     
     
 
   

 Тарифен план с включени минути за обаждания към негеографски 0700 номера

 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас