Фиксирана телефонна услуга

Инсталационна такса /при тарифа Екстра/
От 1 до 4 аналогови линии POTS 10 лв./линия
От 5 до 10 аналогови линии POTS 9 лв./линия
Над 10 аналогови линии POTS 8 лв./линия
IP Trunk 0 лв./линия
 
Месечен абонамент /при тарифа Екстра/
От 1 до 4 аналогови линии POTS 8 лв./линия
От 5 до 10 аналогови линии POTS 7 лв./линия
Над 10 аналогови линии POTS 6 лв./линия
IP Trunk 8 лв./линия
 Посочените цени са без включен ДДС    
     
     
 
   

 Тарифен план с включени минути за обаждания към негеографски 0700 номера

 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас