Партньори

Ние оригинираме и терминираме целия ни гласови трафик, използвайки възможно най-късия маршрут до всяка дестинация, чрез пренос през двойно резервирани оптични трасета между висококачествените ни TDM & IP международни технически центрове (POPs), където сме разположили телекомуникационна апаратура от най-висок операторски клас, взаимно свързана с редица водещи международни телекомуникационни оператори.

По този начин ние осигуряваме глобално покритие и поддържаме отлично качество на всички наши услуги към клиентите и партньорите ни.  Взаимната свързаност на Голд Телеком е осъществена чрез TDM (C7/SS7) и IP протоколи с много водещи телекомуникационни оператори, посредством което постигаме не само перфектна свързаност, но и поддържаме възможно добрите технически параметри  в телекомуникационната индустрия на Българския пазар.

В допълнение на предлаганите ефективни и ниско стойностни, телекомуникационни услуги, Голд Телеком България предлага, при прекрасни търговски и технически условия, пълен спектър от TDM/IP телефонни и Интернет услуги и цялостни корпоративни решения.

Ние се гордеем за предоставената ни привилегия да сме партньори и представляваме следните водещи производители на PSTN и VoIP телкомуникационна апаратура от най-ново поколение, които сe нареждат между най-добрите международни вендори:

 

 

 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас