Фиксираните телефонни номера

Уважаеми клиенти, от 10 март 2011 се въвежда закрито номеронабиране в съответсвие с наредба на Комисията за регулиране на съобщенията.

След тази дата фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място ще се набират с префикс „0” и кода на населеното място. Т.е. за да наберете номер в София ще е необходимо да въведете 02 пред телефонния номер, дори да се обаждате от същия град.

 

 

 

 

 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас