Уведомление

Искаме учтиво да Ви информираме, че “Голд Телеком България” ще извършва подобрения за предоставяне на техническа поддръжка, което ще бъде свързано с минимални допълнителни такси за съответната услуга.

Въвеждането на допълнителна такса за тези услуги е обосновано от следните обективни причини:

  1.  Увеличаващите се цени на всички услуги водят до увеличаване на нашите разходи, което ако не бъде таксувано, във времето ще доведе до постепенно влошаване на техническата поддръжка (по икономически причини);

  2. Таксуването ще бъде резонно и обвързано с минимални такси – целящи покриването на преките разходи свързани с допълнителни разходи за тези услуги;

  3. Макар и да полагаме сериозни усилия да понасяме увеличаващите се оперативни разходи, е невъзможно да посрещаме нарастващите се във времето очаквания (изисквания) за безплатна техническа поддръжка – за услуги които не са свързани с нормалното функциониране на предоставяните от нас телекомуникационни услуги.

В предстоящите няколко седмици, ще изготвим и предложим пакет от допълнителни услуги, чрез който ще Ви дадем възможност да получите на приемливи (по-ниски от конкурентните) цени, с първокласна техническа поддръжка в работни дни: понеделник – петък; 9:30ч - 17:30ч.

 

С Уважение:
Голд Телеком България АД

 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас