Уведомление нови Цени

Уважаеми клиенти,

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация за 2023 година е в размер на 9,5%. 

Поради тази причина искаме учтиво да Ви информираме, че “Голд Телеком България” от 1-ви юли 2024 година увеличи цената на месечния абонамент.

Увеличението е обосновано от следните обективни причини:

 Увеличаващите се цени на всички услуги водят до увеличаване на нашите разходи;

  1. Таксуването е обвързано с минимални такси – целящи покриването на преките разходи свързани с тези услуги;
  2. Макар и да полагаме сериозни усилия да понасяме увеличаващите се оперативни разходи, е невъзможно да посрещаме нарастващите се във времето разходи, които са свързани с нормалното функциониране на предоставяните от нас телекомуникационни услуги. 

Увеличението ще бъде отразено по следния начин: 

          -11 лв. без ДДС на линия (Аналогова/SIP) за клиент подписал договор за още една година;

         - 15 лв. без ДДС на линия (Аналогова/SIP) за клиент, който остава с безсрочен договор.

 Промяната ще бъде отразена в месечните сметки, издадени през юли 2024 г.

 Увеличението не се отнася за клиенти, които са в срочен договор! След изтичане на договора, клиентите ще се таксуват по новите ни тарифи.

 

С Уважение:

Голд Телеком България АД 

Бюлетин

Уверете се, че не пропускате интересните събития, като се присъедините към нашата бюлетин програма.

Контакти

Свържете се с нас