Уведомление нови Цени

Уважаеми клиенти,

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация за 2022 година е в размер на 16,90%*.

Поради тази причина искаме учтиво да Ви информираме, че “Голд Телеком България” от 1-ви юли 2023 година увеличи цената на месечния абонамент.


Увеличението е обосновано от следните обективни причини:

  1. Увеличаващите се цени на всички услуги водят до увеличаване на нашите разходи;
  2. Таксуването е обвързано с минимални такси – целящи покриването на преките разходи свързани с тези услуги;
  3. Макар и да полагаме сериозни усилия да понасяме увеличаващите се оперативни разходи, е невъзможно да посрещаме нарастващите се във времето разходи, които са свързани с нормалното функциониране на предоставяните от нас телекомуникационни услуги

Увеличението ще бъде отразено по следния начин:

          -10 лв. без ДДС на линия (Аналогова/SIP) за клиент подписал договор за още една година;

         - 12 лв. без ДДС на линия (Аналогова/SIP) за клиент, който остава с безсрочен договор.

Промяната ще бъде отразена в месечните сметки, издадени през юли 2023 г.

 

Увеличението не се отнася за клиенти, които са в срочен договор! След изтичане на договора, клиентите ще се таксуват по новите ни тарифи.

 

С Уважение:

Голд Телеком България АД 

Уведомление

Искаме учтиво да Ви информираме, че “Голд Телеком България” ще извършва подобрения за предоставяне на техническа поддръжка, което ще бъде свързано с минимални допълнителни такси за съответната услуга.

Въвеждането на допълнителна такса за тези услуги е обосновано от следните обективни причини:

  1.  Увеличаващите се цени на всички услуги водят до увеличаване на нашите разходи, което ако не бъде таксувано, във времето ще доведе до постепенно влошаване на техническата поддръжка (по икономически причини);

  2. Таксуването ще бъде резонно и обвързано с минимални такси – целящи покриването на преките разходи свързани с допълнителни разходи за тези услуги;

  3. Макар и да полагаме сериозни усилия да понасяме увеличаващите се оперативни разходи, е невъзможно да посрещаме нарастващите се във времето очаквания (изисквания) за безплатна техническа поддръжка – за услуги които не са свързани с нормалното функциониране на предоставяните от нас телекомуникационни услуги.

В предстоящите няколко седмици, ще изготвим и предложим пакет от допълнителни услуги, чрез който ще Ви дадем възможност да получите на приемливи (по-ниски от конкурентните) цени, с първокласна техническа поддръжка в работни дни: понеделник – петък; 9:30ч - 17:30ч.

 

С Уважение:
Голд Телеком България АД

 

Quality Standard

The quality managment system of Gold Telecom is certified by ISO 9001:2015 standart with the following range: Supplying Fixed line telephony services and solutions .

Read more: Quality Standard

Subscribe

Please ensure not to miss the interesting events by joining our newsletter program.

Contacts

Connect with us